Články

Měření radonu v objektu – v letním období
Radon v místnostech objektu (OAR-objemová aktivita radonu) je proměnná veličina. Většinou kolísá během dne (nejvyšší hodnoty bývají k ránČíst více
Přečíst článek
Pozor na izolace s hliníkovou vrstvou
Tento článek je reakce na stále častou praxi navrhovat, nebo dodávat protiradonové izolace s hliníkovou vložkou. Je to zakořeněný omyl pocházeČíst
Přečíst článek
Odvětrání radonu – z podloží
Odvětrání radonu z podloží je dnes již spíše historická záležitost. Dnes bývá chybně zaměňována za systém podtlaků. V 90 letech se pouČíst
Přečíst článek
Odvětrání radonu z místnosti – zkušenosti
Jedním z faktorů ovlivňujícím koncentraci radonu (OAR) v místnosti je větrání. Matematická rovnice stanovující koncentraci radonu má ve jmenovČíst více
Přečíst článek
Odvětrání radonu z místnosti – protiradonové opatření
Pokud máme místnost, ve které je překročena doporučená hodnoty OAR ( objemová aktivita radonu) je nejjednodušším opatřením k jejímu snížČíst více
Přečíst článek
Odvětrání radonu – z místností
Odvětrání radonu – z místností Radon (jako radioaktivní plyn) proniká do staveb a tam se může hromadit. Obecně jsou tři zdroje
Přečíst článek
Izolace proti radonu – výběr materiálu
Radon je radioaktivní prvek (plyn) vznikající v rozpadové řadě uranu a vyskytující se ve vysokých koncentracích zvláště v půdním vzduchu. Číst více
Přečíst článek
Izolace proti radonu – časté chyby
Radon je radioaktivní prvek (plyn) vznikající v rozpadové řadě uranu a vyskytující se ve vysokých koncentracích zvláště v půdním vzduchu. Číst více
Přečíst článek
Izolace proti radonu
Radon je radioaktivní prvek (plyn) vznikající v rozpadové řadě uranu a vyskytující se ve vysokých koncentracích zvláště v půdním vzduchu. Číst více
Přečíst článek
Izolační pásy
Přestože výrobci zdražili naše ceny zůstávají stejné. Elastard 15 a polyelyelast doporučujeme jako nejlepší asfaltové protiradonové izolace. Číst více
Přečíst článek