Radonový průzkum a měření v budovách

Měření radonu v ovzduší budov provádím většinou pro potřeby stavebníků před kolaudací staveb. Bývá to jedním z dokladů předkládaných stavebním úřadům u staveb na pozemcích s jiným než nízkým radonovým indexem. K výsledkům se můžeme dobrat různými způsoby.

Základní měření jsou:

  • Změření roční průměrné hodnoty (je-li dostatek času, dáváme tomuto měření přednost). Používají se zejména tzv. stopové detektory, které se do budovy instalují na dobu 1 roku. Tyto detektory můžete buď koupit v SÚJCHBO Kamenná, nebo se zúčastnit bezplatného průzkumu ČR organizovaného státem za dohodnutých podmínek (viz Státní program vyhledávání budov).
  • Změření týdenní průměrné hodnoty (zejména pokud zjištění výsledku spěchá). Je to nejčastější metoda měření „ke kolaudaci“. Provádí se za tzv.konzervativních podmínek (uzavřené místnosti, omezené větrání). Metodika stanovuje minimální počet měřených místností : všechny pobytové místnosti v přímém kontaktu s podložím, alespoň třetina pobytových místností v druhém nadzemním podlaží a alespoň jedna pobytová místnost v každém dalším nadzemním podlaží.

Radonový průzkum Měření radonu v budovách

Kontinuální měření

Provádím přístrojem RADIM 5B. Přístroj měří bezhlučně v hodinovém intervalu a jeho výsledkem je křivka závislosti OAR na čase.