Ceny služeb

Měření radonového indexu pozemku do 800m2 zastavěné plochy

Počet parcel Cena za 1 parcelu
1 parcela  

do 10 km  2400 + DPH

do 30 km 2500 + DPH

do 60 km 2700 + DPH

nad 60 km a Praha individuální nabídka

3 parcely*  2200 + doprava

Pro objekty nad 800m2 uděláme cenovou nabídku

*Platí také pro projektanty

Měření objemové aktivity radonu v objektu (předkolaudační měření OAR)

Počet parcel Cena za 1 parcelu
1 objekt 2700 Kč + doprava