Radon a „bílá“ vana

NapsalFrantišek Popp

Radon a „bílá“ vana

Setkáváme se s problémem skloubení „bílé“ vany s protiradonovými opatřeními. Pro projektanta je „bílá“ vana vyřešení problémů s vodou a je překvapený, že nemá vyřešený i radon. Nejsme tak teoreticky fundovaní, abychom mohli v této problematice vystupovat jako autorita, uvádíme tedy jen naše postřehy (a domněnky). Betonová konstrukce byla vždy považovaná za prostupnou pro radon (je porézní). Molekula vody je mnohem větší než molekula radonu. To co je bariéra pro vodu, nemusí bít bariérou pro radon. Setkáváme se tedy s případy, kdy z důvodu protiradonové ochrany je bílá vana opatřená izolací. Pro bytové domy či nákupní centra s garážemi (nebo jinými nebytovými prostory) v suterénu přináší ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží elegantní řešení:
v článku 5.1.6., je uvedeno: jako protiradonové opatření postačí bílá vana, pokud jsou splněny následující požadavky: 1) V kontaktním podlaží bude spolehlivá výměna vzduchu podle 6.6, tj. přirozené větrání průduchy do stran a odvod trubkou nad střechu. 2) Stropní konstrukce bude alespoň ve 3 stupni těsnosti s utěsněnými prostupy. 3) Vstupy do kontaktního podlaží z ostatních podlaží se opatří dveřmi v těsném provedení a s automatickým zavíráním.

About the author

František Popp editor