Protiradonová bariéra (Polyelast)

Protiradonová izolace má mít hlavně dvě vlastnosti:

  • Dostatečný difusní odpor pro radon
  • Tažnost

Lze použít asfaltové pásy (výhoda snažší pokládka, nižší cena), nebo plastové fólie (provádějí specializovaní firmy).

Asfaltové pásy vypadají takto:

bariera

Protiradonové pásy:

  • Jemný písčitý posyp, slouží jako separační vrstva bránící slepení pásu
  • Vrstva SBS modifikovaného asfaltu
  • Vložka ( má za úkol zajistit rovinnou stabilitu a tažnost pásu, ideální polyesterové rouno, přípustná skelná tkanina (nemá tažnost), problematická kovová fólie – nemá tažnost, norma ČSN 73 0601 ji nepřipouští jako  jediné protiradonové opatření)
  • Vrstva SBS modifikovaného asfaltu
  • Vrstva SBS modifikovaného asfaltu
  • Spodní snadno tavitelná fólie
  • Není (na obrázku úprava pro střešní pásy s břidlicovým zásypem)

Jako příklad lze uvést pás polyelast s následujícími vlastnostmi:

Účel

Hydroizolace střech. Pás se používá pro podkladní vrstvy s vyššími nároky na tažnost, mechanickou odolnost a dlouhodobou životnost. Hydroizolace podzemních částí staveb a podzemních objektů proti vlhkosti a vodě. Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě, proti vodě minimálně ve dvou vrstvách. U izolací proti tlakové vodě vhodné kombinovat s pásy o vyšší pevnosti, např. pásy řady SKLOELAST. Pás se také používá jako protiradonová bariéra.

Způsob použití

Pásy se zpracovávají natavováním na vhodný podklad. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +0 °C. Velikost příčných a podélných spojů 100 (min. 80 mm).

Technické parametry pásu

 

Zjevné vady bez zjevných vad
Délka min. 9,90 m
Šířka min. 0,99 m
Plošná hmotnost pásu 4500 +/- 250 g/m2
Přímost max. odchylka 20mm/10m
Tloušťka 4,0 +/-0,2mm
Vodotěsnost (10kPa/24h) vyhovuje
Reakce na oheň třída E
Největší tahová síla – příčný směr 700 +/-150 N/50mm
Největší tahová síla – podélný směr 900 +/-200 N/50mm
Největší protažení – příčný směr 45 +/-10%
Největší protažení – podélný směr 45 +/-10%
Ohebnost při nízké teplotě (pružnost) max. -15°C
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě min. 100°C
Vliv chemikálií na vodotesnost vyhovuje
Vliv uměl. stárnutí na vodotěsnost vyhovuje
Smyková odolnost v příčném spoji velikosti 100 mm 900 +/-200 N/50mm
Smyková odolnost v podélném spoji velikosti 100 mm 800 +/-150 N/50mm
Odolnost proti nárazu min. 10 [Ømm h=300mm]
Odolnost proti statickému zatížení min. 15 kg
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) – příčný směr 300 +/- 80 N
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) – podélný směr 400 +/- 80 N
Součinitel difúze radonu 2,0 [10-11 m2/s]
Propustnost vodních par 30000 +/- 6000

 Velmi podobné vlastnosti mají pásy ELASTARD 15, ELASTODEK

Protiradonovou izolaci Vám můžeme dodat i položit