Revize ČSN 73 0601

NapsalFrantišek Popp

Revize ČSN 73 0601

Od listopadu 2019 platí revidovaná ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží.

Přináší některé (podstatné)změny v navrhování protiradonových opatření. Jde zejména o:

– protiradonová opatření se u nových staveb volí podle typu stavby, nikoliv podle radonového indexu stavby, jako tomu bylo doposud. Radonový index pozemku určený při měření se upraví o vliv umístění stavby, její rozměry a geologii. Nově dostaneme radonový index stavby, se kterým se dále pracuje.

– nově byly do normy zařazeny požadavky na ochranu proti radonu při změně stávajících staveb. Norma uvádí, o kolik % mohou navržená opatření snížit OAR ve stavbě. To lze bohužel použít jen u malého počtu rekonstrukcí. Většinou totiž nedokážeme ve stavbě změřit úroveň OAR a těžko se odhadují důsledky dalších zásahů, jako je třeba výměna oken a zateplení. Lze to použít tam, kde je objekt užíván a budou se pouze provádět ozdravná protiradonová opatření. Na druhé straně je to ukázka účinnosti jednotlivých protiradonových opatření.

– protiradonová opatření se navrhují na tzv. návrhové hodnoty pro objemovou aktivitu radonu (OAR) ve stavbě a intenzitu větrání. Nově jsou stavby rozděleny na stavby s intenzitou větrání do 0,6 h-1 a na stavby s vyšším větráním. Připouští i návrh na přísnější hodnoty, než vyžaduje vyhláška (300 Bq/m3). Doporučujeme nesnižovat návrhové hodnoty pod 200 Bq/m3. Nižší hodnoty by při jejich vyžadování při kolaudaci mohly působit zbytečné potíže. Pro měřící firmy by byly na téměř pod hranicí měřitelnosti a výsledky by mohly být s velkou chybou, špatně by se rozhodovalo o splnění požadavků.

– zcela změněn byl postup pro dimenzování protiradonové izolace. Norma jde na ruku výrobcům izolací, kteří chtěli říkat, na jaký radonový index je jejich izolace vhoná. Nově se bere radonový odporu izolace, který musí být větší než minimální radonový odpor, jehož hodnoty se buď vypočítají, nebo převezmou z tabulky, ale pro radonový index stavby.

– výrazně přepracovány byly kapitoly o stavbách s nuceným větráním pobytového prostoru. Nově jsou řešeny i stavby s bílou vanou pro nepobytové prostory.

Souhrně lze říci, že revidovaná ČSN mění projekční praxi a zavádí některé nové pohledy na protiradonová opatření.

About the author

František Popp editor