Prostup izolací

Kanalizační průchodky  protiradonovou izolací jsou chráněným průmyslovým vzorem naší firmy. Jde o KG plastovou kanalizační trubku spojenou s modifikovaným asfaltovým pásem. Je to zřejmě jediný detail prostupu, který je schválen laboratoří ČVUT a má certifikovaný spoj plastové trubky a asfaltového pásu dle požadavku ČSN 73 0601. Je spolehlivým dílem pro kvalitní provedení prostupů i méně zkušenou firmou.

Schéma prostupu protiradnovou izolací

Schéma prostupu protiradnovou izolací

V reálu na polystyrénové desce

Foto průchodky protiradnovou izolací

Foto průchodky protiradnovou izolací

Aby bylo možné díl použít, je třeba již před betonáží desky osadit hrdlo kanalizační trubky zároveň s výškou horního líce desky, nebo o něco níž. Před prováděním protiradonové izolace se do hrdla kanalizační trubky vsune průchodka. Odpadá provádění detailu okolo trubky, izolace se spojí 10 cm přesahem izolací, stejně jako spojení pásů.

Průchodky pro nás vyrábí firma TOPWET. Z jejich ceníku můžeme při větších odběrech poskytnout slevu:

TOPWET ceník prostupů izolací

Průchodka:

TWPS DN 50 …………………… 910,-Kč bez DPH

TWPS DN 75 …………………… 940,-Kč bez DPH

TWPS DN 110 …………………. 970,-Kč bez DPH

TWPS DN 125 …………………. 990,-Kč bez DPH