Měření radonu od A do Z

Autorizovaná firma s více jak 20 letou zkušeností s měřením radonu a ochranou staveb před jeho účinky

Měření radonuNabízí:

  • drobným stavebníkům
  • projektantům (slevy)
  • firmám
  • developerům

Služby, které poskytujeme:

Našimi devizami jsou:

  • odbornost (zkoušky na SÚJB, lektor VŠ)
  • zkušenosti (stavební inženýrská praxe 30 let)
  • pružnost (běžně dodáváme měření do 2 týdnů od objednání)
  • solidní jednání
  • přijatelná cena

Kontakt:

Telefon: 387713287
Mobil: 777882011, 608777689
E-mail: info@az-radon.cz, frantisek.popp@seznam.cz

 

Co je radon?

Radon je přírodní radioaktivní plyn, bez chuti a bez zápachu, který vzniká postupnou přeměnou uranu, jenž se nachází v horninách zemské kůry. Z podloží se radon dále dostává do atmosféry a může vstupovat také do objektů. Zde se přeměňuje na další radioaktivní prvky – izotopy polonia, bismutu a olova. Tyto dceřiné produkty radonu jsou pevné částice, které se při vdechování zachycují v dýchacích cestách a ozařují je. Důsledkem působení těchto částic může dojít k poškození plic vedoucí až k rakovině. Riziko rakoviny plic způsobené radonem v budově je úměrné celkové vdechnuté radioaktivitě, je závislé nejen na koncentraci, ale i na délce pobytu.

Měření radonu

Radon nelze postihnout smysly, jeho množství lze zjistit pouze měřením. Provádíme měření radonu v rodinných domech, bytech, na připravovaných stavebních parcelách. Naši klienti nejčastěji požadují tyto druhy měření: měření radonového indexu