Měření radonu od A do Z

Autorizovaná firma s více jak 20 letou zkušeností s měřením radonu a ochranou staveb před jeho účinky

Měření radonuNabízí:

  • drobným stavebníkům
  • projektantům (slevy)
  • firmám
  • developerům

Služby, které poskytujeme:

Našimi devizami jsou:

  • odbornost (zkoušky na SÚJB, lektor VŠ)
  • zkušenosti (stavební inženýrská praxe 30 let)
  • pružnost (běžně dodáváme měření do 2 týdnů od objednání)
  • solidní jednání
  • přijatelná cena

Kontakt:

Telefon: 387713287
Mobil: 777882011, 608777689
E-mail: info@az-radon.cz, frantisek.popp@seznam.cz

 

Co je radon?

Radon je přírodní radioaktivní plyn, bez chuti a bez zápachu, který vzniká postupnou přeměnou uranu, jenž se nachází v horninách zemské kůry. Z podloží se radon dále dostává do atmosféry a může vstupovat také do objektů. Zde se přeměňuje na další radioaktivní prvky – izotopy polonia, bismutu a olova. Tyto dceřiné produkty radonu jsou pevné částice, které se při vdechování zachycují v dýchacích cestách a ozařují je. Důsledkem působení těchto částic může dojít k poškození plic vedoucí až k rakovině. Riziko rakoviny plic způsobené radonem v budově je úměrné celkové vdechnuté radioaktivitě, je závislé nejen na koncentraci, ale i na délce pobytu.

Měření radonu

Radon nelze postihnout smysly, jeho množství lze zjistit pouze měřením. Provádíme měření radonu v rodinných domech, bytech, na připravovaných stavebních parcelách. Naši klienti nejčastěji požadují tyto druhy měření: měření radonového indexu pozemkuměření radonu v hotových stavbách. Pomocí speciálních měření dokážeme stanovitradonový index pozemku nebo stavby, jehož stupeň určí, zda je nutné provést příslušná protiradonová opatření. Funkční protiradonová opatření, zamezí vstupu radonu do objektu a zajistí, aby koncentrace radonu v každé místnosti pobytového prostoru byla nižší, než směrné hodnoty pro koncentraci radonu ve vzduchu. Kromě měření radonu poskytujeme zdarma radonové poradenství i stavební dohled nad realizovanými protiradonovým opatřeními.

Česká republika má jedny z nejvyšších koncentrací radonu v budovách na světě. Nejvýznamnějším zdrojem radonuje zpravidla právě podloží budov, ze kterého radon do domu vstupuje zejména netěsnostmi ve zdech a podlahách.

Vnitřní prostředí staveb

Větrání a výměna vzduchu ovlivňují koncentrace radonu, CO2 a dalších škodlivin ve vnitřním prostředí staveb. Nejsnáze lze měřit koncentrace CO2, které vznikají hlavně jako důsledek našeho dýchání a jsou závislé na větrání a výměně vzduchu. Současné objekty se staví stále vzduchotěsnější. Dosáhnout zdravého prostředí uvnitř domu a bytu přirozeným větráním je stále obtížnější. Kromě výše zvyšování koncentrací radonu, CO2 a dalších škodlivin roste i vlhkost a vznikají plísně. To pak může mít vliv na zdravotní stav obyvatel. Nabízíme kromě měření radonu měření CO2, měření vlhkosti vzduchu, vlhkosti stavebních materiálů i vlhkostní průzkumu. Následně umíme odstranit příčiny výskytu vlhkosti a plísní. Odstraňujeme plísně. Zajišťujeme návrh a realizaci větrání staveb u stávajících i projektovaných objektů.

Další informace

Měříme radonový index pozemku pro stavební povolení i ekvivalentní objemovou aktivitu radonu (OAR) v hotových stavbách pro potřeby před kolaudací. Měření provádíme v průběhu celého roku. Měření radonu včetně protokolu vyhotovíme do 14 dnů od objednání. Naším sídlem jsou České Budějovice, ale měření zmíněného plynu provádíme v celém jihočeském kraji, po dohodě po celé ČR. Kromě měření poskytujeme zdarma radonové poradenství a stavební dohled nad protiradonovými opatřeními. V případě naměření radonu spolupracujeme na vyhledání jeho zdrojů a následném odstranění jeho zvýšených koncentrací. Na měření radonu spolupracujeme s projektanty z měst České Budějovice, Vodňany, Strakonice, Písek, Jindřichův Hradec, Třeboň, Prachatice, Český Krumlov, Netolice, Lhenice, Veselí nad Lužnicí, apod.

Naše kancelář se nachází na adrese Rudolfovská 88, České Budějovice. Zde si můžete objednat měření radonu, vyzvednout zprávu či navštívit nás k bezplatné konzultaci. Pokud dáváte přednost rychlosti, lze měření objednat telefonem (pevná linka i mobil) nebo přes mail (zaslat podklady). Pokud to lze, můžeme provést měření radonu bez Vaší účasti a výsledný protokol obdržíte poštou.

Přesto, že jsme malá firma, snažíme se udržovat si odbornou úroveň. Spolupracujeme s SÚJB pracoviště České Budějovice, Vysokou školou Technickou a ekonomickou České Budějovice i stavební fakultou ČVUT Praha.

Měření radonu má pro naše pracovníky letitou tradici, první pokusy byly prováděny v roce 1988 v podniku Stavoprojekt České Budějovice a od roku 1990 prováděla měření soukromá firma, jejímž jsme nástupcem.

O zkušenosti a výsledky se dělíme s odbornou veřejností publikacemi v časopisech. Stručný výtah a témata pro projektanty najdete na našem webu. Doufáme, že pomohou k lepšímu pochopení a využití našich měření radonu.