Protiradonová opatření

Záleží nám na účinnosti Vašich protiradonových opatření.

Proto bezplatně nabízíme (zákazníkům, kterým jsme prováděli měření radonového indexu pozemku):

  • konzultace
  • přepočet (i výpočet) protiradonové izolace
  • návrh provětrané vrstvy pod deskou
  • prohlídku hotových opatření
  • zapůjčení hořáků a nářadí na pokládku asfaltových izolací
  • doporučení zkušené firmy

 

konzultace – vysvětlíme smysl protiradonové bariéry a funkci jednotlivých jejích složek. Málo je znám fakt, že protiradonová opatření je třeba dělat i při nízkém radonovém indexu pozemku. Nízký radonový index neznamená, že na pozemku radon není, ale že je v nižší koncentraci, která však není zanedbatelná.  Pokud by se vyskytla cesta pro půdní plyny, lze očekávat překročení OAR v pobytových místnostech.  Koncentrace OAR v půdním vzduchu  jsou stále řádově vyšší než mohou být v interiérech. Jako izolace se připouštějí asfaltové pásy proti zemní vlhkosti (tedy lze použít levnější oxidované pásy). Jejich použití v celkovém důsledku velkou finanční úsporu nepřinese, výrazně však zkrátí životnost izolací. K jejich opravě se dostaneme až při celkové rekonstrukci stavby. Z hlediska difuze radonu se domníváme, že horší kvalita izolace není kardinálním problémem. Ve většině případů je předimenzována. Z výpočtů nám vychází, že potřebná tloušťka je okolo 1 mm, síla pásu je z technologických důvodů 4 mm. Proto ve většině případů jsou za zvýšenými hodnotami OAR v interiéru špatně provedené detaily. Nejnáročnější jsou prostupy inženýrských sítí. Běžně rozšířená praxe těsnění  trubek asfaltovými zálivkami  má několik problémů. Jedním je absence výztužné tkaniny a možnost tvorby smršťovacích trhlin.To může snížit životnost těchto materiálů. Druhým je neznámá  kvalita spojů mezi zálivkou a asfaltovým pásem  a mezi zálivkou a např. novodurovou trubkou.

Další málo známá skutečnost je normou (ČSN 73 0601) daná povinnost vytvořit odvětranou vrstvu, pokud je součástí kontaktní konstrukce  podlahové topení. Provětraná vrstva je finančně málo náročné a velmi účinné opatření. Pokud je odvětrána nad střechu vytváří pod izolací podtlak, tím snižuje rychlost difuze radonu (menší, či záporný tlakový spád). Při poruchách protiradonové bariéry s pomocí větráku dokáže změnit směr proudění půdního vzduchu a ochránit vnitřní prostředí stavby proti radonu z podloží. Doporučujeme ji u každé stavby.

Přepočet (i výpočet) protiradonové izolace – návrh protiradonové izolace je prvotně záležitost projektanta, který je zodpovědný za návrh celé stavby. My jsme připraveni s projektanty spolupracovat, investorovi posoudíme návrh, případně navrhneme varianty (konečné slovo má projektant). Na profesionálním počítačovém programu spočítáme nutnou tloušťku izolace dle ČSN 730601. Máme mnoholeté zkušenostmi a řešili jsme různé situace. Dodáme Vám vhodný izolační materiál až na stavbu.

Návrh provětrané vrstvy pod deskou – je opět záležitost projektanta.V době, kdy většina projektů je ke stavebnímu řízení a takovéto podrobnosti neřeší, jsme připraveni Vám poradit, zkontrolovat, případně zrealizovat provětranou vrstvu.

Zapůjčení hořáků a nářadí na pokládku asfaltových izolací – k dodávce materiálu nabízíme zapůjčení hořáků a nářadí (prováděli jsme pokládku asfaltových protiradonových izolací a jsme profesionálně vybaveni na tuto činnost).

Doporučení zkušené firmy – pokud si nechcete provádět izolace sami, zajistíme pokládku izolací zkušenou firmou se zárukou kvality.