Historie Az-radon s.r.o.

měřením půdního radonu mám dlouholeté zkušenosti, první vlastní metoda byla zkoušena již v roce 1988, kdy jsem pracoval jako inženýrský geolog ve Stavoprojektu České Budějovice. Pak následovalo období, kdy jsem jako fyzická osoba zajišťoval terénní práce a vlastní měření pro mě prováděla Krajská Hygiena záření. V roce 1992 jsem zakoupil první přístroj (LUK 3R) na měření a začal jsem měření provádět samostatně. Na konci toho samého roku jsem zakoupil přístroj na měření radonu uvnitř staveb. Získal jsem povolení na tuto činnost od pobočky Státního zdravotního ústavu Praha. Jako člen sdružení dvou fyzických osob jsem prováděl měření a spolupracoval na státním radonovém programu – prováděli jsme vyhledávání zdrojů radonu ve stavbách (radonové diagnostiky), projektovali protiradonová opatření v těchto domech a u části jsme stáli i u realizace protiradonových opatření. Teoretické i praktické znalosti jsem předával nejméně po dobu 10 let studentům na Vyšší odborné škole stavební v Českých Budějovicích, později (a v současné době) na VŠTE (Vysoké škole technické a ekonomické) České Budějovice. V roce 2019 jsme získali povolení SÚJB na

měření radonu na pracovištích za účelem stanovení dávky pracovníků.

Současnost

Provádím měření radonu na pozemcích před výstavbou a v objektech na základě úspěšné složené zkoušky odborné způsobilosti před komisí SÚJB v Praze. Vzhledem k tomu, že se touto činností zabývám a jsem vystudovaný stavební inženýr, stavební činností jsem se živil jako projektant i jako stavitel zajímají mně především dopady na vznikající stavbu. Jako součást mé práce Vám poradím jak Váš objekt před radonem ochránit, případně se pokusím zjistit příčiny neúspěšného předkolaudačního měření (ze zkušenosti je však v drtivé většině úspěšné). Moje působiště je převážně Jihočeský kraj, měření však provádím po celé ČR.