Záložní prostupy

Napsalsuperspravce

Záložní prostupy

Již několikrát jsme se setkali s tím, že stavebníci v dobré snaze usnadnit si v budoucnu instalaci nějakého vedení si připraví prostup deskou. Je hrubou chybou takovýto prostup neopatřit těsným víčkem. Ve všech případech  to bylo místo, kterým do objektu pronikal z podloží radon ve vysokých koncentracích, které se (z technických místností) šířily do celého domu.

About the author

superspravce administrator