Radon na Prachaticku

Radon je radioaktivní prvek vznikající v rozpadové řadě uranu. Běžně se vyskytuje v horninách i sedimentech podloží. Může pronikat do objektů a hromadit se v nich.

Stupeň ohrožení se vyjadřuje radonovým indexem pozemku (dříve radonovým nebezpečím). Známe nízké, v němž by měly pro bezpečné stavění fungovat běžné stavební postupy, střední a vysoké, pro které je třeba provést protiradonová opatření. U stávajících objektů je pravděpodobnost výskytu radonu vyšší při vyšším radonovém index a při horším stavebním stavu. Zvýšené hodnoty OAR se však nemusí vyhnout ani oblasti s nízkým radonovým indexem.

Orientační radonový index lze vyčíst z radonových map dostupných na internetu. Mapy vycházejí většinou ze znalosti horninového podloží. Naše třicetileté zkušenosti z měření charakterizují prachaticko jako oblast s převážně středním radonovým indexem, místy s vysokým radonovým indexem. Samotné Prachatice jsou geologicky tvořeny tělesy granulitu a pararuly s vložkami amfibolitu, minety a serpentinitu. Na rulách jsou hodnoty vyšší, granulity (lom Kobylí hora) vykazují nižší hodnoty. Horší situace je v centrální části Šumavy a na horninách žulového typu.  Nejvyšší hodnoty jsou v katastru obcí: Bohunice, Bošice, Bušanovice, Lčovice, Radhostice, Stachy, Stožec, Strážný, Svatá Máří, Šumavské Hoštice, Tvrzice, Újezdec, Vacov, Vrbice, Vimperk, Vlachovo březí, Zálezly a Želnava (dle přílohy vyhlášky 422/2016).

Ze staveb jsou nejvíce postiženy objekty bez izolací přímo na skalním podloží.