Odvětrání radonu – z místností

Napsalsuperspravce

Odvětrání radonu – z místností

Odvětrání radonu – z místností

Radon (jako radioaktivní plyn) proniká do staveb a tam se může hromadit. Obecně jsou tři zdroje radonu: geologické podloží, stavební materiál a dodávaná voda.

Matematická rovnice stanovující koncentraci radonu má ve jmenovateli koeficient větrání. Znamená to, že koncentrace radonu v místnosti (daného objemu a přísunu radonu) je nepřímo úměrná větrání. Zdvojnásobíme-li větrání, klesne koncentrace radonu na polovinu a naopak, snížíme-li větrání na polovinu stoupne koncentrace radonu dvakrát.

V současné době je tendence v rámci úspory energie domy utěsňovat a omezovat větrání. Přitom z hygienického hlediska je pro obytné prostory minimální koeficient větrání alespoň 0,3 h-1 a stejná hodnota je v národní příloze ČSN EN 15665/Z1. Technické normy (výpočet tepelných ztrát) počítají dokonce 0,5 h-1(vyměnit 50% vzduchu každou hodinu). Jako druhý ukazatel je počet osob v místnosti. Na jednu osobu je minimální výměna 15 m3/h. To je problémem třeba ve školách.

Proto je potřeba v pobytových objektech zajistit dostatečnou výměnu vzduchu. Máme zdokumentovaný případ, kdy na překročení doporučené hodnoty koncentrace radonu v rodinném domku stačila emise radonu ze stavebního materiálu (jednotlivé materiály splňovaly požadavky atomového zákona), díky vzduchotěsně provedenému plášti budovy. Podle výše zmíněné rovnice platí, že pokud se bude výměna vzduchu blížit nule, bude koncentrace radonu růst do nekonečna (teoreticky).

Objektech, které mají s radonem potíže může být zvýšení větrání protiradonovým opatřením.

About the author

superspravce administrator