Odvětrání radonu z místnosti – protiradonové opatření

Napsalsuperspravce

Odvětrání radonu z místnosti – protiradonové opatření

Pokud máme místnost, ve které je překročena doporučená hodnoty OAR ( objemová aktivita radonu) je nejjednodušším opatřením k jejímu snížení zvýšení výměny vzduchu. Zdvojnásobíme-li větrání, klesne koncentrace radonu na polovinu. Toto opatření má však svou hranici. Vyšší výměna vzduchu sebou přináší větší spotřebu energie a velmi vysoká výměna vzduchu může pobyt v místnosti udělat nepříjemným (nepříjemné proudění vzduchu).

Pro hospodárný návrh větrání je potřeba zjistit důvod výskytu radonu (zdroj). Pokud je zdroj v místnosti, je potřeba větrat místnost. Pokud je zdroj mimo ní, může stačit odvětrat místnost se zdrojem radonu (například sklep).

Větrání je možné zajistit přirozeným způsobem – větrací průduchy, trvale otevřené okénko, apod., nebo nuceně – ventilátory. Vzhledem k tomu, že radon je většinou do budovy nasáván pomocí podtlaku, doporučujeme větrání přetlaková, případně rovnotlaká. Podtlakové větrání by mohlo zvýšit přísun radonu a tak situaci případně zhoršit. Budeme-li chtít snížit tepelnou ztrátu způsobenou zvýšeným větráním, budeme volit jednotky s rekuperací. Druhou možností je teplo odebírat odváděnému vzduchu a vracet je do objektu.

U nových nízkoenergetických staveb je rekuperace nezbytná. Funguje také jako protiradonové opatření a například při měření radonu ke kolaudaci by měla být zapnutá.

About the author

superspravce administrator