Měření radonu uvnitř objektů

Koncentrace radonu v objektech se určuje jako OAR (objemová aktivita radonu) a jednotkou jsou bekerely na metr krychlový (Bq/m3 ). Je to veličina,  která není konstantní a dochází k jejímu kolísání i během dne. Ještě výraznější je kolísání během roku. Je to dáno tím, že nejvýznamnější vliv na koncentraci radonu má jeho přísun do objektu (závisí například na rozdílu teplot uvnitř a vně objektu) a výměna vzduchu. Tyto dva a i další vlivy se stále mění. V zimě jsou největší rozdíly teplot a nejmenší výměna vzduchu. V létě je často tepleji venku a větrá se.

Vyhlášky pracují s ročním průměrem. Ten se nejlépe měří jeden rok. Není však zaručeno, že roční průměry se budou vždy rovnat. Komerční způsoby měření si však musí většinou vystačit s kratší dobou. Nejkratší doba podle doporučení SÚJB je 1 týden. Pokud měříme pro kolaudaci, tvrdíme, že naměřená hodnota je spíše vyšší než roční průměr. Tím prokazujeme, že objekt splňuje podmínky vyhlášek. Nemusí to však být splněno v době, kdy venkovní teploty přesahují teploty uvnitř objektu. Proto metodika měření OAR uvnitř objektů omezuje měření v měsících červnu, červenci a srpnu. Je to jako se zimními pneumatikami.  Krásně se může udělat v květnu, nebo září, červenec může propršet a být chladný.

Proto pokud budete potřebovat měření uvnitř objektu je dobře objednat je do konce dubna, nebo počkat na říjen. Mezi tím se může měření povést, ale nemusí.

Kontaktujte nás pro informace o měření radonu

Měření radonu v budovách