Izolace proti radonu – výběr materiálu

Napsalsuperspravce

Izolace proti radonu – výběr materiálu

Radon je radioaktivní prvek (plyn) vznikající v rozpadové řadě uranu a vyskytující se ve vysokých koncentracích zvláště v půdním vzduchu. Proti pronikání radonu se ve spodní stavbě objektů používá protiradonová izolace, která je zároveň i izolací proti vzlínající vlhkosti.

Výběr protiradonové izolace je častou otázkou, kterou nám zákazníci pokládají. Obecně jsou na protiradonouvou izolaci kladeny dva požadavky. Musí mít dostatečný difuzní odpor proti pronikání radonu a měla by být tažná. Tyto požadavky splňuje hned několik druhů izolací.

Izolace plastové (nejčastěji měkčené PVC-slabé lino). Mají dostatečnou tažnost i okolo 100%, mají propracovanou technologii pokládky a řešení detailů. Vyrábějí se v různých tloušťkách, které je možné volit podle radonového indexu pozemku a uspořádání stavby. Jako nevýhody lze uvést většinou vyšší cenu (než asfaltové pásy), nutnost provedení specializovanou firmou (je to lepší) a hypotetickým sbíráním radonu z celé desky, pokud by došlo k proražení fólie (izolace se pokládají na geotextilii).

Asfaltové izolace jsou klasickým řešením. Za nevhodné považujeme materiály z oxidovaného asfaltu, pro jeho nízkou tažnost, praskání při nižších teplotách a prokázanou nižší životnost (rychle ztrácí dobré vlastnosti). Jsou na trhu pásy z modifikovaného asfaltu. V našich podmínkách se používá hlavně typ SBS. Jde o druh gumoasfaltu, který je pružný i při nízkých teplotách a má dobrou zpracovatelnost. Jeho tažnost je okolo 100%. Při výběru asfaltového pásu hledíme ještě na vložku, která dává pásu tvar a pevnost, ovlivňuje významně tažnost celého pásu. Skelná tkanina a skelná rohož jsou pevné, jejich tažnost je 1-3%. Nelze tak využít příznivé tažnosti samotného asfaltu. Jejich použití na protiradonové izolace není chybou. Domníváme se, že pásy proti radonu fungují i po přetržení skelné vložky. Pásy s hliníkovou vložkou vykazují v laboratoři o dva řády lepší koeficient difuze. Pro takovýto koeficient difuze vycházejí potřebné tloušťky izolace v setinách milimetru, ale jen výpočtově. Stejně jako u skelných vložek je zde problém s tažností a předpokládáme funkčnost i po přetržení vložky (koeficient difuze klesne a bude srovnatelný s ostatními modifikovanými pásy). Navíc pásy s kovovou vložkou mívají problém s přilnavostí asfaltu a kovové vložky. Často dochází k jejich oddělování. Domníváme se, že použití těchto pásů není chybou, platíme však zbytečně jejich vyšší cenu. Jako nejvhodnější se nám jeví (máme dvacetileté zkušenosti)  modifikované asfaltové pásy s vložkou z polyesterového rouna. Mají dostatečný difuzní odpor (běžně vychází potřebná tloušťky 1-2 mm) a tažnost okolo 40%. Obchodně se nazývají ELASTARD 15, POLYELAST, ELASTODEK, …. Obvyklá tloušťka pásu je 4 mm (zaručená 3,5 mm), což postačuje na většinu radonových indexů pozemku i typů staveb.

Posouzení dostatečnosti izolace pro Váš dům na Vaší parcele se provádí výpočtem (ČSN 730601 ochrana staveb proti radonu z podloží). Na požádání Vám výpočet provedeme, pro naše zákazníky je tato služba zdarma.

About the author

superspravce administrator