Izolace proti radonu

Napsalsuperspravce

Izolace proti radonu

Radon je radioaktivní prvek (plyn) vznikající v rozpadové řadě uranu a vyskytující se ve vysokých koncentracích zvláště v půdním vzduchu. Proti pronikání radonu se ve spodní stavbě objektů používá protiradonová izolace, která je zároveň i izolací proti vzlínající vlhkosti.

Výběr protiradonové izolace je častou otázkou, kterou nám zákazníci pokládají. Obecně jsou na protiradonouvou izolaci kladeny dva požadavky. Musí mít dostatečný difuzní odpor proti pronikání radonu a měl by být tažný.

Difuzní odpor se měří v laboratoři a udává rychlost prostupu radonu izolací. U dobré protiradonové izolace bývá menší než 10-10 m/s. Jeho velikost většinou najdeme v technickém listu jednotlivých izolací.

Tažnost je schopnost izolace protáhnout se působením síly, bez ztráty vlastností. Tažnost je u protiradonové izolace požadována kvůli možným deformacím ve spodní stavbě, které jsou reakcí zeminy na zatížení stavbou (sedání-zvláště nerovnoměrné) a z fyzikálního hlediska jim nelze zabránit. Tažnost je ovlivněna druhem asfaltu a vložkou. Dostatečná tažnost by měla být větší než 20%. To splňují modifikované asfalty a vložky z plastové tkaniny (např. polyesterového rouna). Vložka z hliníkové fólie má tažnost menší než 1%, skelná vlákna 1-2%.

Posouzení dostatečnosti izolace pro Váš dům na Vaší parcele se provádí výpočtem (ČSN 730601 ochrana staveb proti radonu z podloží). Na požádání Vám výpočet provedeme, pro naše zákazníky je tato služba zdarma.

About the author

superspravce administrator