Izolace proti radonu – časté chyby

Napsalsuperspravce

Izolace proti radonu – časté chyby

Radon je radioaktivní prvek (plyn) vznikající v rozpadové řadě uranu a vyskytující se ve vysokých koncentracích zvláště v půdním vzduchu. Proti pronikání radonu se ve spodní stavbě objektů používá protiradonová izolace, která je zároveň i izolací proti vzlínající vlhkosti.

Často se stává, že jako protiradonová izolace je použitý Foalbit – asfaltový pás s vložkou z  hliníkové fólie. Jde o pás, který se začal používat před rokem 1990. V té době to byla jediná parozábrana na našem trhu použitelná ve spodní stavbě. Návrh pocházel z výzkumného ústavu pozemního stavitelství a požadoval dvě vrstvy, spodní celoplošně přivařenou k podkladu a horní svařenou jen v přesazích. Důvodem byla obava, že spodní vrstva může vlivem deformací spodní stavby být přetržena (nízká tažnost – do 1%), horní vrstva pak měla převzít její roli. Od té doby prošly izolace bouřlivým vývojem a je již velké množství lepších za srovnatelné ceny. Navíc postačí jejich položení v jedné vrstvě.

Posouzení dostatečnosti izolace pro Váš dům na Vaší parcele se provádí výpočtem (ČSN 730601 ochrana staveb proti radonu z podloží). Na požádání Vám výpočet provedeme, pro naše zákazníky je tato služba zdarma.

About the author

superspravce administrator