Monthly Archive Červenec 2018

Napsalsuperspravce

Měření radonu v objektu – v letním období

Radon v místnostech objektu (OAR-objemová aktivita radonu) je proměnná veličina. Většinou kolísá během dne (nejvyšší hodnoty bývají k ránu, nejnižší v odpoledních hodinách). Je to způsobeno kolísáním venkovních a vnitřních teplot a změnami větrání. Dále kolísá i během roku. Nejvyšší hodnoty jsou v nejchladnějších obdobích (velký rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou za minimálního větrání), nejnižší hodnoty jsou v nejteplejších obdobích, protože v místnostech bývá chladněji než venku a větrá se hodně. Fyzikální podstata je v tom, že velikost rozdílu teplot (uvnitř vyšší a venku nižší) ovlivňuje velikost podtlaku u podlahy místnosti  a tím i přísun radonu podlahou. Větrání pak nepřímo úměrně ovlivňuje OAR v místnosti, dvojnásobný koeficient ventilace sníží OAR na polovinu.

Doporučená hodnota OAR je roční objemový ekvivalent. Ten se nejlépe měří rok. My měříme týdenní průměr OAR a v závěru uvádíme, že je s vysokou pravděpodobností vyšší než ten roční. V letním období to ale nemusí být pravda.

Metodika SÚJB to řeší tak, že v měsících červen, červenec a srpen dovoluje měření provádět jen za předpokladu, že prokážeme každý den měření minimálně 10 hodinový rozdíl 5oC (v místnosti vyšší a venku nižší), nebo pokud v místnosti po celý týden neklesne teplota pod 25oC. Měření venkovních teplot je trochu oříšek, teplotní čidlo by mělo být chráněno před sluncem a sáláním tepla. Navíc týden dopředu se těžko odhaduje, že nebudou tropické noci. Osobně nejsem přesvědčen, že výsledky i za splnění výše popsaných předpokladů nebudou chybné.

Proto pokud nemusíte zprávu předkládat v období od června do srpna stavebnímu úřadu či bance, odložte měření radonu alespoň na září.