Monthly Archive Březen 2018

Napsalsuperspravce

Pozor na izolace s hliníkovou vrstvou

Tento článek je reakce na stále častou praxi navrhovat, nebo dodávat protiradonové izolace s hliníkovou vložkou. Je to zakořeněný omyl pocházející z 90 let minulého století, kdy jsme neměli jiný materiál, který by fungoval jako „vzduchotěsný“ (parozábrana). Už od začátku bylo jasné, že tento materiál není optimální, chybí mu tažnost. Byl v té době navrhován ve dvou vrstvách, jedna přivařená k podkladu a druhá svařená jen v přesazích.

Tažnost je požadována proto, že očekáváme v základech pohyby jako reakci na zatížení a jako výsledek sedání objektu. Lze předpokládat, že tyto deformace (nutný fyzikální jev) nebudou všude stejné. Pak je pravděpodobné, že dojde k natažení izolace. Pokud má malou, nebo žádnou tažnost, dojde k jejímu přetržení.

Izolace s vložkou z hliníkové fólie v laboratorních zkouškách vykazují velmi dobré difuzní odpory proti pronikání radonu. Jsou o dva řády lepší, než u izolací s polyesterovým rounem. Důvodem je právě ta hliníková vložka. V praxi je to složitější. První problém nastává, pokud počítáme potřebnou tloušťku izolace (třeba pomocí programu Dektrade). Ten porovnává spočtenou tloušťku s tloušťkou izolace (většinou 3,5 mm). Stanovený koeficient difuze má však jen ta hliníková vložka, odhaduji 0,1 mm. Tak že správně je návrh pokud vyjde potřebná tloušťka 0 mm (zaokrouhleno). Druhý problém je v tom, že taková izolace s hliníkovou vložkou se skládá z dvou vrstviček asfaltu 1,75 mm od sebe oddělených „alobalem“, ke kterému jej pojí přilnavost.

Třetí na nejpodstatnější problém je čl. 7.5 ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží, který doslovně říká: Asfaltové pásy s kovovými výztužnými vložkami nesmí být použity jako jediný materiál protiradonové izolace. To platí i v případech, kdy asfaltový pás má dvě vložky – kovovou a skelnou (Radonelast)

Tak tedy pozor. Tyto materiály mají stanovený koeficient difuze radonu, výrobce v technickém listu píše, že jsou určeny do protiradonových bariér, ale prakticky je nelze samostatně použít. Použití jedné vrstvy této izolace je jak technicky, tak legislativně špatně. Dávat ji proti radonu s další izolací je obvykle špatně ekonomicky, protože většinou stačí ta druhá vrstva jiného materiálu s určenou difusí radonu. Má to opodstatnění pouze ve vícevrstvých izolacích (obvykle navržených k jinému účelu než jen radon a zvýšená zemní vlhkost).